Game url:
http://kizi.com/games/go-kizi-go

Hacks:
1 Toggle Health 2 money 3 all skills obtained